ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σε εφαρμογή της απόφασης 25/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, καλούμε τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ημερόπλοιων, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο Λιμανι της Σκιαθου, να υποβάλουν την αίτηση τους για τη παραχώρηση θέσης ελλιμενισμού και χώρου τοποθέτησης διαφημιστικής πινακίδας στη χερσαία λιμενική ζώνη.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι η [       ]
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι τη [       ]

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει σύμφωνα με την απόφαση να υποβληθούν μαζί με την αίτηση είναι:

  1. Υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

  2. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

  3. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Σκιάθου.

  4. Έγγραφο εθνικότητας.

  5. Αδεια και ασφάλεια Σκάφους