ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ( Χωροθέτηση Λιμένα Σκιάθου)

Σας επισυνάπτουμε την υπ’αριθμ. 39/2015 απόφαση ( ΑΔΑ: B80ΗΟΞΔ6-ΨΒ3) Δ.Σ του Δ.Λ.Τ ΣΚΙΑΘΟΥ περί χωροθέτησης λιμένα Σκιάθου που είναι σε ισχύ και παρακαλούμε όπως συμμορφωθείτε σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα…