Νέα τεχνικά έργα, διαρκή προσθήκη καινοτόμων παροχών!

Η δέσμευση του Νέου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου στη συνεχή βελτίωση και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αποτυπώνεται στην ανάπτυξη νέων τεχνικών έργων και στη διαρκή προσθήκη καινοτόμων παροχών. Νέες…

skiathos port

Κατασκευή ξύλινων Deck για την ασφαλή πρόσδεση πλοίων αναψυχής.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου προχώρησε σε νέα στιβαρή κατασκευή ξύλινων ντέκ με ενισχυμένους κοιλοδοκους στο λιμενοβραχίονα και συγκεκριμένα στα σημεία Κ-Λ τμηματα που χρησιμοποιούνται για την πρυμνοδέτηση ιδιωτικών πλοίων…