ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Λήψη απόφαση για τη χωροθέτηση λιμένα Σκιάθου

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ-ΛΙΜΕΝΑ-ΣΚΙΑΘΟΥ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ