Ώρες Λειτουργίας 08:00 - 16:00
+30 24270 23702

Administration

Administration
1-ΑΔΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΔΛΤ 7-2024_compressed

Members of the Board of Directors of the Municipal Port Fund of Skiathos

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΛΕΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρώτρια τη Σταματίνα Χονδρονικολή

ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΤΖΑΚΑΣ

Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Καραθάνο

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Κουκιά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Πατσά

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αντωνίτσα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΦΙΔΗΣ

Με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τσολοβίκο (δημότες)

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ logo