Ώρες Λειτουργίας 08:00 - 16:00
(+30)-24270 23841

Administration

Administration

Administration & Staff Personal of Skiathos Port

Στέφανος Κουφίδης
Δημότης την Σκιάθου

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Νικόλαος Κατσάμπας
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,

Εμμανουήλ Πασχάλης
Δημοτικός Σύμβουλος

Νικόλαος Πασχάλης
Δημοτικός Σύμβουλος

Μάρκος Βατζάκας
Δημοτικός Σύμβουλος

Ματούλα Παπαδούλια
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ