ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ( Χωροθέτηση Λιμένα Σκιάθου)

Σας επισυνάπτουμε την υπ’αριθμ. 39/2015 απόφαση ( ΑΔΑ: B80ΗΟΞΔ6-ΨΒ3) Δ.Σ του Δ.Λ.Τ ΣΚΙΑΘΟΥ περί χωροθέτησης λιμένα Σκιάθου που είναι σε ισχύ και παρακαλούμε όπως συμμορφωθείτε σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα λιμένος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΕΡΙ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ-39-2015_compressed

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ-ΛΙΜΕΝΑ-ΣΚΙΑΘΟΥ-39-2015_compressed-1

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.