Ώρες Λειτουργίας 08:00 - 16:00
+30 4270 23702

Κεντρικο Λιμάνι Σκιάθου

Α. ΒΟΡΕΙΟΣ Ή ΚΥΡΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ

1.Το τμήμα Α-Β προορίζεται για την πρόσδεση ερασιτεχνικών λέμβων και μικρών σκαφών.
2.Τα τμήματα Β-Γ Γ-Δ και Δ-Ε προορίζονται για την πρόσδεση Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής [ολικής ναυλώσεως].
3.Το τμήμα Ε-ΣΤ προορίζεται για την πρόσδεση Θαλαμηγών και σκαφών Αναψυχής.

4.Το τμήμα ΣΤ-Ζ προορίζεται για την πρόσδεση Θαλαμηγών και σκαφών Αναψυχής, ως και Επιβατηγών Τουριστικών Πλοίων [εφόσον δεν επαρκεί ο χώρος για την συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών, επί του παλαιού λιμένος].
5.Το τμήμα Ζ-Η προορίζεται αποκλειστικά για την προσέγγιση – πρόσδεση Ε/Γ – Ο/Γ δρομολογιακών πλοίων.

6.Το τμήμα Η-Θ προορίζεται αποκλειστικά για την προσέγγιση – παραβολή Ε/Γ δρομολογιακών πλοίων [FLYING CAT – FLYING DOLPHIN].
7.To τμήμα Θ-Ι προορίζεται για την παραβολή σκαφών προς ανεφοδιασμό καυσίμων και παράδοση αποβλήτων.

8.Το τμήμα Ι-Κ προορίζεται για την πρόσδεση μεγάλου μήκους Θαλαμηγών και σκαφών Αναψυχής.

9.Τα τμήματα Κ-Λ και Μ-Ν προορίζονται για την πρόσδεση ερασιτεχνικών λέμβων και μικρών σκαφών.

10.Το τμήμα Λ-Μ προορίζεται αποκλειστικά για την παραβολή ΠΛΣ 208 Υπηρεσίας μας.

Β.ΝΟΤΙΟΣ Ή ΠΑΛΑΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ

1.Το τμήμα Ξ-Ο προορίζεται για την πρόσδεση Επιβατηγών Τουριστικών πλοίων εκτελούντων ημερινούς περιηγητικούς πλόες. Η θέση πρόσδεσης των πλοίων-σκαφών ρυθμίζεται σύμφωνα με το μήκος αυτών. Τα μικροτέρου μήκους σκάφη θα προσδένουν πλησίον του σημείου Ξ [λόγω αβαθών υδάτων] ενώ η σειρά θα ακολουθείται σύμφωνα με την αυξανόμενη κλιμάκωση του μήκους των πλοίων, έως το σημείο Ο.

2.Το τμήμα Ο-Π προορίζεται για την παραβολή μικρών επιβατηγών τουριστικών σκαφών.
3.Το τμήμα Π-Ρ προορίζεται για την πρόσδεση μεγάλου μήκους Θαλαμηγών και σκαφών Αναψυχής, ως και χώρος παραβολής λέμβων μεταφοράς επιβατών – τουριστών καταπλεόντων κρουαζιεροπλοίων.
4.Τα τμήματα Ρ-Σ και Σ-Τ προορίζεται για την παραβολή και πρόσδεση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

 

Upload Files

39.2015 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ